ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน่วยงานย่อย
 
 

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯภาษาไทย

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯวิทยาาสตร์

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพละศึกษา

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯภาษาอังกฤษ (E.P.)

ห้องสมุดงานแนะแนว

ห้องสมุดกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ห้องสมุดเสียง วิดีทัศน์และโทรทัศน์ทางไกล

ห้องสมุดครูวิชาการ

ห้องสมุดงานอนามัย
 
   
   
       
 

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 

ห้องสมุดโรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนสามเสน แขวงนครไชศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com