ระบบบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนอุเทนพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียนอุเทนพัฒนา

  
  โรงเรียนอุเทนพัฒนา
  ที่อยู่ 30 หมู่ 6 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
  เบอร์โทรศัพท์ 042-581394-5 , 042-581261