ชื่อผู้แต่ง :: จันจิรา เศรษฐผล ; เพียงใจ เสมาล้อม ; สุวรรณี เจริญสมบัติ
หัวเรื่อง :: สำรวจความต้องการการศึกษาต่อของบุคลากรในสถานประกอบการโรงงานเขตนิคมอุตสาหกรรม 304 อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
เลขทะเบียน :: 042007
ชื่อผู้แต่ง :: ขวัญชัย จิตสำรวย
หัวเรื่อง :: สวนหย่อมทำได้ด้วยมือคุณ
เลขทะเบียน :: 029315
ชื่อผู้แต่ง :: ศึกษาธิการ, กระทรวง
หัวเรื่อง :: รวมจิตเทิดพระบารมี ปีมหามงคล 72 พรรษา มหาราชา วันเด็กแห่งชาติ
เลขทะเบียน :: 027536
ชื่อผู้แต่ง :: สุภาพร ดุษฏีพฤฒิพันธ์
หัวเรื่อง :: การทำบัตรรายการหนังสือตามเกณฑ์ AACR 2
เลขทะเบียน :: 054293
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


 จำนวนหน้า : 0 
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
เลขที่ 908 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร 037211068 แฟกซ์ 037211068 ต่อ 200
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail :