หน้าแรก สืบค้นข้อมูล ประวัติการยืมคืน สอบถามบรรณารักษ์

ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์

โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ :
LINE ID :
E-Mail :
Facebook :
Web : http://lib2001.info/suratham
   ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Site designed for best view use 1440 x 900pixels
Highest ( 64 bit ) resolution

webmaster E-mail :
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.