หน้าแรก สืบค้นข้อมูล ประวัติการยืมคืน สอบถามบรรณารักษ์

ภายในห้องสมุด  

มุมเฉลิมพระเกียรติ

มุมเฉลิมพระเกียรติ

มุมเฉลิมพระเกียรติ

มุมเฉลิมพระเกียรติ
   

มุมเฉลิมพระเกียรติ

หนังสือในพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพฯ

มุมสอบถามบรรณารักษ์

ชั้นวางหนังสือพิมพ์

ที่นั่งสืบค้นอินเทอร์เน็ต

ที่นั่งสืบค้นรายการหนังสือ

ที่นั่งสืบค้นอินเทอร์เน็ต

มุม สืบค้นอินเทอร์เน็ต

ตู้หนังสือทั่วไป

บริการที่นั่งอ่าน หรือทำกิจกรรม

บริเวณบริการยืม-คืน

มุมอาเซียน

น่ารัก น่ารัก

ชั้นหนังสือนวนิยาย

คอมพิวเตอร์สืบค้นภายใน

มุมบริการอินเทอร์เน็ต

อาคารห้องสมุด

บริเวณทางเข้าห้องสมุด

ระบบเก็บสถิติการเข้าใช้ห้องสมุด

ระบบสืบค้นภายใน

บริการหนังสืออ้างอิง

ตู้หนังสือสารานุกรม

พจนานุกรม

มุมเศรษฐกิจพอเพียง

มุมอาเซียน

มุมนวนิยาย

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ป้ายทางเข้าโรงเรียน

ป้ายห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด

บรรยากาศภาพในห้องสมุด
   


ห้องสมุดโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
83 หมู่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
Site designed for best view use 1440 x 900pixels
Highest ( 64 bit ) resolution

webmaster E-mail :
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.