ภาพกิจกรรม
โครงการรักการอ่าน โรงเรียนท้ายหาด
 
ร่วมแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯของสโมสรไลออนส์จังหวัดสมุทรสงคราม
ปีการศึกษา 2549,2556 รับรางวัลชมเชย ปีการศึกษา 2551,2552,2553
รับรางวัลชนะเลิศปีการึกษา 2550,2554,2555,2557 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

รางวัลครูและโรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมระดับประเทศ ปีการศึกษา 2554 และ 2555
รางวัลนักเรียนแกนนำยอดนักอ่านระดับประเทศ ปีการศึกษา 2555 และ 2556
จากโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ที่ 11-12-13 และสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ห้องสมุดยุคปรับปรุงใหม่ปีการศึกษา 2557
หนังสือใหม่ วัสดุการศึกษา และการให้บริการที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
นักเรียนรับรางวัลนักอ่านยอดเยี่ยมจากโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา 2556
และรับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับปีที่ 13

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
33/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 034767250
E-mail : thaihaad@gmail.com
Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com