ชื่อผู้แต่ง :: ฮอง แจซอล
เลขทะเบียน :: 022008
ชื่อผู้แต่ง :: กอมโดริ คัมพานี
เลขทะเบียน :: 022007
ชื่อผู้แต่ง :: กอมโดริ คัมพานี
เลขทะเบียน :: 02007
ชื่อผู้แต่ง :: กอมโดริ คัมพานี
เลขทะเบียน :: 022006
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Warning: odbc_exec() [function.odbc-exec]: SQL error: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]SQL: Column 'SUGGESTID' is not found., SQL state S0022 in SQLExecDirect in C:\AppServ\www\thaihaad\include\function.inc.php on line 86

Warning: odbc_exec() [function.odbc-exec]: SQL error: [Microsoft][ODBC Visual FoxPro Driver]SQL: Column 'SUGGESTID' is not found., SQL state S0022 in SQLExecDirect in C:\AppServ\www\thaihaad\listsuggest.php on line 28
 ข้อมูลทั้งหมด : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น I กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนท้ายหาด จังหวัดสมุทรสงคราม
33/4 หมู่ที่ 5 ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร 034767250
E-mail : thaihaad@gmail.com
Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com