ประวัติห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2477 ณ วัดเจดีย์ยอดเหล็ก ใกล้ตลาด
อำเภอเมือง ซึ่งในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีห้องสมุดเป็นเอกเทศหนังสือถูกเก็บใส่ในตู้ห้องพักครู
มีจำนวนประมาณ 100 เล่ม และมีแท่นสำหรับอ่านหนังสือพิมพ์ 1 แท่น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งจากวัดเจดีย์ยอดเหล็ก มาสร้างใหม่ยังบริเวณ
วัดโรงม้า ซึ่งเป็นวัดร้าง และได้ตั้งเป็นโรงเรียนสงวนหญิงมาจนถึงปัจจุบัน เดิมมีอาคารอยู่ 3 หลัง คือ อาคารไม้ชั้นเดียว โรงอาหาร และ อาคารตึก 2 ชั้น 16 ห้องเรียน โดยห้องสมุดของโรงเรียนตั้งอยู่ชั้น 2 ของอาคารตึก (อาคาร2 ปัจจุบัน) มีพื้นที่ 94.50 ตารางเมตร เริ่มเปิดทำการบริการ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม2504
พ.ศ. 2514 โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น 18 ห้องเรียน 1 หลังเพราะมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นห้องสมุดจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ขยายตามสัดส่วนของผู้ที่ใช้บริการ
จึงได้ย้ายจากอาคาร 2 มาอยู่ที่อาคาร 4 หลังใหม่ โดยตั้งอยู่ห้องริมสุดของอาคาร ทางด้านทิศตะวันตก มีพื้นที่ 135 ตารางเมตร แต่ก็ยังคับแคบเพราะจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น ขึ้นอีก 1 หลัง และกรมสามัญศึกษาได้ออกแบบให้มีห้องสมุดอยู่ชั้นล่างสุดของอาคารทางด้านทิศตะวันตก ห้องสมุดจึงได้ย้ายจากอาคาร 4 มาอยู่ที่อาคาร 3 ในปี พ.ศ. 2524 มีพื้นที่ทั้งหมด 300.25 ตารางเมตร แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับผู้ใช้บริการ จึงได้ขอขยายห้องสมุดออกไปอีก 1 ห้องเรียนในปี พ.ศ. 2529

ปัจจุบันห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิงมีพื้นที่รวม 6 ห้องเรียน และมีหนังสือและสื่อสารสนเทศกว่า 50,000 รายการ

     
 

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  
 


ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 7200
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com