ภาพกิจกรรม
     
     
     
     
     
     
     

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
189 หมู่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิชิต อำเภอมือง จังหวัดภูก็ต 83000
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

Webmaster E-mail : suwanpad@gmail.com