ห้องสมุดโรงเรียนสีชมพูศึกษา
โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
46 หมู่ 10 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
โทรศัพท์/โทรสาร 043-399584

Site designed for best view use 1440 x 900pixels Highest ( 64 bit ) resolution

webmaster E-mail :
 
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.