ชื่อผู้แต่ง :: ทักษิณคดีศึกษา, สถาบัน
หัวเรื่อง :: สารานุกรม ; วัฒนโธรรมภาคใต้ ; ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน :: 017625
ชื่อผู้แต่ง :: คณะทำงานร่วมเพื่อจัดทำสหบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
หัวเรื่อง :: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 ; ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน :: BR043802
ชื่อผู้แต่ง :: ตง, หลิง ซู่ว ; พรพรรณ จันทโรนานนท์
หัวเรื่อง :: ศาสนา ; ขนบธรรมเนียมประเพณีชาวจีน ; ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน :: BR043784
ชื่อผู้แต่ง :: โอภาส ขอบเขตต์
หัวเรื่อง :: นก--ไทย ; ชื่อเรื่อง
เลขทะเบียน :: BR043783
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Fatal error: Call to undefined function: f_getdata() in E:\Lib2001.info\ratb\listsuggest.php on line 22