ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย E - Library2001
   
   
กิจกรรมงานห้องสมุด โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย99
 
   
1 กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน
2 เขียนไทยคำศัพท์จากหนังสือพระราชนิพนธ์
3 โครงการรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระทพฯสู่ชุมชน
4 ตอบคำถาม Nanmeebook Go Genius Champe
5 ตอบปัญหาจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
     
6 ตอบปัญหาจากหนังสือคู่มือวิทยาศาสตร์
     
7 ตอบปัญหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์
 
8 บันทึกการอ่านนานมีบุ๊คส์รีดดิ้ง ปีที่ 16
     
9 มุมหนังสือวรรณกรรมแว่นแก้ว
 
10 รับรางวัลเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
     
11 รับโล่ห์รางวัลระดับประเทศ
   
 
12 รายงานการอบรมปฏิบัติการทำหนังสือเล่มเล็กตามรอยพระจริยวัตร
     
13 วาดภาพจากหนังสือแว่นแก้ว
   

 

 

 


ผลงานนักเรียนชุมนุมยุวบรรณารักษ์และชุมนุมรักการอ่าน
ดูภาพกิจกรรมโล่ห์ เกียรติบัตรผลงานรางวัลนักเรียน
และครูที่ได้รับรางวัลห้องสมุด
ดูภาพกิจกรรม

ผลงานนักเรียนจากการอ่านหนังสือราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรมบันทึกการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเกมคู่ฉันอยู่ไหน
ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรมเกมท่องเที่ยวไปในอาเซียน
ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรมเกมรู้มั๊ย ฉันมาจากไหน
ดูภาพกิจกรรม


กิจกรรมเกมอาเซียน
ดูภาพกิจกรรม
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 


ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่เลขที่ เลขที่ 6/8 หมู่ 5 ถนนยิงเป้าใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
Tel.034-250948, 034-272434 – 5 ต่อ 119 Fax. 034-250949
Site designed for best view use 1440 x 900 pixels Highest ( 64 bit ) resolution


FOLLOW US
Webmaster
suwanpad@gmail.com
Copyright 2016 by Library2001 Online All rights reserved.