Warning: include(include/function.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 1

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/function.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 1

Warning: include(include/datetime.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/datetime.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 2

Warning: include(include/connect.inc.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 3

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/connect.inc.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 3

Warning: include(include/header.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 4

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'include/header.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in C:\AppServ\www\nmptc\service99.php on line 4


แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-learning

... แหล่งเรียนรู้ผ่านเครือข่าย Internrt
  แหล่งสืบค้นข้อมูล
  แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะฯ
 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน..
ค้นคว้าความรู้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 
ลานธรรม..เสวนาธรรม และ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนามากมาย
 
เครือข่ายกาญจนาภิเษก ข้อมูลเกี่ยว
กับโครงการ มูลนิธิ ของพระองค์ท่าน
 
ดลังความรู้มากมายทุกวิชา
เนื้อหาตามหลักสูตรพร้อมข้อสอบ Ent.
 
ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ของกระทรวงวิทย์ฯ
 
SchoolNet เครือข่ายการศึกษา
ของไทย
การเรียนคอมพิวเตอร์ Linux.
 
UpDATE Magazine Online
นิตยสารทางด้านอวกาศ
 
ข่าวสาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ
มากมายด้วยสาระการเรียนรู้
 
บริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย
  เข้าถึง..
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ.....
  หอดูดาวเ้กิดแก้ว
แหล่งเรียนรู้ดวงดาวนอกโลก
  Lesa ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร๋์โลก
และดาราศาสตร์
  KMN ( Knowledge Management Network ) คือระบบการจัดการความรู้ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
  เล่นเน็ตอย่างไร ให้สนุก ปลอดภัย และได้สาระ
  วิทยาศาสตร์น่ารู้ สำหรับครู และนักเรียน..
ได้ทำการศึกษาเพื่อการศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย
 
เรียนรู้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์..
มากมายถึง 10 หลักสูตร ลองเข้ามาเรียนดู.
 
ดาราศาสตร์....แหล่งความรู้และอุปกรณ์
ทางดาราศาสตร์ ท้องฟ้า ดวงดาวมากมาย
 
คิดค้นเพื่อค้นพบ..
สารคดีมากมายแหล่งรวมความรู้มิจบสิ้น.
 
รียนเพื่อฝึกทักษะทุกแขนง
การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม ฯลฯ
 
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม.
แหล่งเรียนรู้รายวิชา ตามตารางสอง
 
ระบบการทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต..
เรียนเชิญเข้ามาศึกษาและเรียนได้ตามต้องการ .
 
วิชาการ.คอม..
อยากเรียนอะไร รู้อะไรมาที่นี่....ไม่ผิดหวัง!!!!
     
เริ่มต้น กลับหน้าหลักHome  
 


ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
โรงเรียนสงวนหญิง 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 7200
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com