>> ระบบของห้องสมุด

บริการสื่อวัสดุสารนิเทศ

บริการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด

บริการสอบถามบรรณารักษ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต <<ที่นี่>>

บริการที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ และวารสาร

บริการที่นั่งอ่านหนังหสือ
>> ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน เดือน ปี
เรื่อง
หมายเหตุ
 
     
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี www.kpsp.ac.th
109 หมู่ 6 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.0-3549-4715 โทรสาร 0-3549-4718
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution
webmaster E-mail : suwan@library2001.com