>> สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2555
พิธีเปิด
ประกวดร้องเพลง
ประกวดการแต่งกายอาเซียน
รวมภากิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2556 เชิญทางนี้เลยคะ
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Site designed for best view use 1024 x 768 pixels Highest ( 32 bit ) resolution

webmaster E-mail : suwanpad@hotmail.com