ห้องสมุด ชั้นล่าง อาคาร 3

ห้องสมุด แหล่งความรู้สู่ปัญญา
บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet...ที่นี่ ห้องสมุดยินดีต้อนรับทุกท่าน...!!!
,,,ข่าวประชาสัมพันธ์
1.
ในปีการศึกษา 2549 ห้องสมุดเปิดบริการค้นคว้าทางอินทราเน็ตเต็มรูปแแบทั้งสอบถามประวัติการยิมคืนและสืบค้นหนังสือ
2.
ห้องสมุดได้จัดทำระบบนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการด้วยระบบอ่านบัตรสมาชิกผ่านรหัสแท่ง(บาร์โค้ด)ให้สมาชิกทุกท่านอย่าลืมเตรียม
บัตรประจำตัวมาด้วย เพื่อห้องสมุดจะได้เก็บข้อมูลไว้ประมวลผลและนำผลนั้นมาพัฒนารูปแบบบริการท่านสมาชิกต่อไป
3.
การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินทราเน็ตท่านสามารถเข้าได้สองทางคือ http://serverlib/kblib
4.
ห้องสมุดเปิดบริการสอบถามข้อมูลบรรณารักษ์ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ตได้ตลอดเวลา โดยไปที่เมนูสอบถามบรรณารักษ์
5.
ห้องสมุดจะทำการปรับปรุงระบบให้สามารถบริการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือภายนอกโรงเรียนได้ในโอกาสต่อไป
   

__บุคลากรห้องสมุด

นายสุรินทร์ ลมจะโปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ
นางรำไพร เกลื่อนกระโทก
หัวหน้างานห้องสมุด โรงเรียนครบุรี
...ระบบของห้องสมุด

ระบบรูดบัตรนับจำนวนสมาชิกเข้าใช้บริการ


บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า

ระบบสืบค้นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย


บริการยืมคืนด้วยระบบบาร์โค้ด
...บรรยากาศภายในห้องสมุด
 


   

เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  

ห้องสมุดโรงเรียนครบุรี
โรงเรียนครบุรี ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ 044-448335 ,044-448636
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com