มุมเฉลิมพระเกียรติ

มุมเฉลิมพระเกียรติ
บริการสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet... บริการยืม-คืนด้วยระบบบาร์โค้ด
,,,ข่าวประชาสัมพันธ์
1.

ห้องสมุดมีบริการยืม - คืน หนังสือ ด้วยระบบบาร์โค้ดและสามารถสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2.
 

__บุคลากรห้องสมุด

 
 
เริ่มต้น กลับหน้าหลัก Home  


ห้องสมุดโรงเรียนนวมินทราชินููทิศ หอวัง นนทบุรี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ชมภาพให้สวยกรุณาปรับความละเอียดจอภาพที่ 1024 by 768 pixels Highest ( 32 bit )
webmaster E-mail : suwan@library2001.com