ห้องสมุดโรงเรียนบ้านดอนยาง เพชรบุรี

โรงเรียนบ้านดอนยาง ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000